SPLOŠNI POGOJI IN DOLOČILA

Ti splošni pogoji uporabe spletne trgovine bismont.si/trgovina so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Uradni list RS, št. 98/2004-UPB2, 126/2007, 86/2009, 78/2011), Zakonom o trgu elektronskega poslovanja (ZEPT, Uradni list RS, št. 96/2009-UPB2), Obligacijskim zakonikom (OZ, 97/2007-UPB1) in mednarodnimi kodeksi poslovanja v elektronski trgovini. preberite politiko zasebnosti v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu: GDPR).
Spletno trgovino bismont.si/trgovina (v nadaljnjem besedilu tudi: trgovina) upravlja podjetje Bismont d. o. o., Strossmayerjeva ulica 26, 2000 Maribor, matična številka: 8109273000, identifikacijska številka za DDV: SI60435143, ki je tudi ponudnik storitev elektronskega poslovanja (v nadaljevanju tudi prodajalec ali Bismont d. o. o.).
Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine bismont.si/trgovina, pravice in obveznosti uporabnikov in trgovine ter urejajo poslovni odnos med podjetjem Bismont in strankami. Poleg tega določajo pravila v zvezi z nakupom na prevzemnem mestu družbe Bismont d.o.o.

 

VARNOST E-TRGOVINE

Upravljavec te spletne trgovine uporablja ustrezna tehnološka in programska orodja za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Spletna trgovina je zaščitena s certifikatom SSL. Secure Sockets Layer (SSL) je kriptografski protokol, ki zagotavlja varnost internetnih komunikacij, npr. brskanja po spletu in e-pošte, kjer je potreben prenos podatkov zaupne narave (npr. osebnih podatkov in številk kreditnih kartic).

 

RAZPOLOŽLJIVOST INFORMACIJ

Družba Bismont d.o.o. se zavezuje, da bo strankam zagotovila razpoložljivost naslednjih informacij, preden jih zaveže pogodba ali ponudba:
– Informacije o družbi Bismont d.o.o. (ime in sedež družbe, matična številka družbe),
– kontaktni podatki za hitro in učinkovito komunikacijo z uporabnikom (e-pošta, telefon),
– ključne lastnosti izdelkov in veljavnost teh informacij,
– Razpoložljivost izdelkov (vsak izdelek, objavljen na spletu, mora biti na voljo v razumnem obdobju ali času),
– Pogoji dostave blaga (ter način, kraj in rok dostave),
– Cene morajo biti navedene jasno in nedvoumno, z jasno navedbo, ali vključujejo davke, stroške pošiljanja in druge stroške, ter navedbo veljavnosti teh informacij,
– način plačila in dostave ali izvedbe ter datum veljavnosti teh informacij,
– trajanje ponudbe,
– rok, v katerem je mogoče odstopiti od pogodbe, pogoji za odstop od pogodbe (razlaga pravice do odstopa od pogodbe v skladu s 43.č členom ZVPot; v primerih, ko potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe v skladu s 43.č členom ZVPot, mora biti o tem izrecno obveščen),
– pritožbeni postopek, vključno z vsemi ustreznimi informacijami o kontaktni osebi ali centru za pomoč strankam.

 

NAROČANJE

Prodajna pogodba med družbo Bismont d.o.o. in stranko je v spletni trgovini bismont.si/trgovina sklenjena, ko družba Bismont d.o.o. pošlje stranki prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila (t.i. pismo o potrditvi naročila). Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji fiksni in zavezujoči za podjetje Bismont d.o.o. in stranko. Stranka je oseba, ki razpolaga s podatki, navedenimi ob oddaji naročila. Poznejša sprememba podatkov o stranki ni mogoča.
Prodajna pogodba (tj. prvo elektronsko sporočilo o stanju naročila) se v elektronski obliki shrani na strežniku Bismont.si.

 

IZDAJANJE RAČUNOV

Podjetje Bismont d.o.o. bo natisnjen račun za nakup vključilo v paket naročenih artiklov. Račun bo vseboval razčlenitev cene, vse stroške, povezane z nakupom, in obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe. Kupec je dolžan pred oddajo naročila preveriti pravilnost podatkov. Morebitne naknadne pritožbe glede pravilnosti računa ne bodo upoštevane.

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Bismont d.o.o. se zavezuje, da bo trajno varoval vse osebne podatke uporabnikov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 in ZVOP-1. Do vseh podrobnih informacij o obdelavi osebnih podatkov lahko dostopate na zavihku Osebne nastavitve. Uporabniki se morajo zavedati, da so spletnemu prodajalcu dolžni posredovati vse svoje osebne podatke in da morajo biti ti podatki resnični in pravilni. Poleg tega morajo uporabniki spletnega prodajalca obvestiti o vseh spremembah svojih podatkov. S sprejetjem teh pogojev uporabniki potrjujejo, da so osebni podatki, ki so jih navedli, pravilni.

 

PRITOŽBE IN SPORI

Družba Bismont d.o.o. ravna v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Družba Bismont d.o.o. se zavezuje, da si bo po najboljših močeh prizadevala izpolniti svojo obveznost zagotavljanja učinkovitega sistema za obravnavo pritožb. V primeru težav se lahko stranke obrnejo na družbo Bismont d.o.o. po telefonu (+386 2 460 55 55) ali elektronski pošti (info@bismont.si). Pritožbe je treba poslati po elektronski pošti na naslov info@bismont.si. Postopek obravnave pritožb je zaupen.

Družba Bismont d.o.o. se zaveda, da je glavna značilnost potrošniških sporov nesorazmerje med ekonomsko vrednostjo zahtevka ter potrebnim časom in stroški, ki lahko nastanejo pri reševanju spora. To je tudi glavna ovira, ki potrošniku preprečuje, da bi spor predložil sodišču. Zato si družba Bismont d.o.o. prizadeva za sporazumno rešitev vsakega spora.

 

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne posledice uporabe spletne trgovine in njene vsebine, vključno z morebitno materialno ali nematerialno škodo. Uporabniki nosijo izključno odgovornost za uporabo vsebine v spletni trgovini po svojih najboljših močeh. Čeprav je spletna trgovina zaščitena s protokolom SSL, obstaja tveganje zlorabe spletne trgovine, na kar ponudnik nima vpliva. Zato ponudnik izključuje svojo odgovornost v primeru prenosa zlonamerne programske opreme, ki se lahko namesti na uporabnikovo napravo, ki jo uporablja za dostop do spletne trgovine. Ponudnik uporabnikom svetuje, da se ustrezno poučijo o tveganju okužbe z zlonamerno programsko opremo in zaščitijo svoje naprave pred morebitnim prenosom zlonamerne programske opreme. Kljub prizadevanjem ponudnika, da zagotovi točne in posodobljene informacije v spletni trgovini, obstaja tveganje, da se zaradi množičnosti izdelkov ali hitrih sprememb informacij takšne informacije o izdelkih, dobavnih pogojih, cenah ali katere koli druge informacije razlikujejo od tistih, ki so navedene v spletni trgovini, ali pa so nepopolne. Uporabniki so sami odgovorni za preverjanje informacij, kadar obstaja sum, da so informacije napačne in nepopolne. Pridržujemo si pravico, da brez predhodnega obvestila spremenimo informacije o izdelku, vključno s slikami in vsemi drugimi povezanimi informacijami.

Ponudnik ni odgovoren za občasne motnje v delovanju spletne trgovine, morebitno netočnost informacij v spletni trgovini ter za morebitno škodo, nastalo zaradi nedostopnosti, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij v spletni trgovini. Če je uporabnik naročil izdelek, pri katerem so bile prikazane napačne ali nepopolne informacije, ponudnik o tem obvesti uporabnika in mu omogoči, da odstopi od nakupa. Če uporabnik po oddaji naročila in pred prejemom artikla ugotovi, da so podatki, ki so bili navedeni za artikel, napačni, uporabnik sporoči napako v spletni trgovini, ponudnik pa uporabniku omogoči preklic ali spremembo naročila. Vse slike izdelkov so ilustrativne narave. Nekatere lastnosti izdelka na sliki ne odražajo dejanskega stanja izdelkov (npr. velikost izdelka na sliki). Ponudnik ne odgovarja za vsebino komentarjev, ki jih v spletni trgovini ustvarijo uporabniki. Ponudnik lahko zavrne komentarje, ki vsebujejo očitne neresnice, zavajajoča dejstva ali žaljiv jezik do drugih uporabnikov in tudi do ponudnika. Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli in na kakršen koli način, ne glede na razlog in brez predhodnega obvestila, vsebinsko in drugače spremeni splošne pogoje. Ponudnik si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni postavke, ki so na voljo na spletu. Ponudnik si po najboljših močeh prizadeva zagotoviti, da so podatki, objavljeni na spletnem mestu, posodobljeni in točni. Vendar se lahko zgodi, da ponudnik ne more dostaviti izdelka stranki, ker je izdelek razprodan in ni na zalogi. Kljub temu se lahko lastnosti izdelka, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne more posodobiti podatkov na spletnem mestu. V takem primeru ponudnik stranke obvesti o spremembah in jim omogoči, da prekličejo naročilo ali dobijo nadomestni naročeni izdelek. Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli in na kakršen koli način spremeni te pogoje, ne glede na razlog in brez predhodnega obvestila.

 

IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV.

Družba Bismont d.o.o. v skladu s pravnimi normami ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov, ki jih sprožijo potrošniki v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Bismont d.o.o. kot ponudnik blaga in storitev, ki ponuja spletno nakupovanje na območju Republike Slovenije, na svoji spletni strani prikazuje povezavo do platforme za spletno reševanje potrošniških sporov (v nadaljevanju: SRPS). Platforma je potrošnikom na voljo tukaj.

Navedena ureditev temelji na Zakonu o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbi (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES.

 

DODATNE INFORMACIJE O SPLETNEM NAKUPOVANJU

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki začnejo veljati v trenutku nakupa (oddaja spletnega narostudenčila). Uporabnik je o splošnih pogojih obveščen pred vsako oddajo naročila, z oddajo naročila pa potrdi, da je seznanjen s splošnimi pogoji.

 

Bismont d.o.o.

Strossmayerjeva ulica 26, 2000 Maribor

SI60435143

info@bismont.si